Kaffet är klart

Kaffet är klart

Kaffet är klart

Kvällskaffet klarnar
Öringen rensad och saltad
Renar samlas vid tjärnen